background image

Välkommen

Vi är ett företag som sätter kunden i fokus, därmed växer vi tillsammans med våra kunder

Boka service Boka solceller

Elservice AB är ett framgångsrikt och expanderande företag med huvudkontor i Trelleborg och filial i Malmö

#ourpowergivesenergy

En stor del av Elservice uppdrag avser industrier, förvaltningsbyggnader, kontor, affärsfastigheter mm. Specialområden är belysning, industri, säkerhet, kommunikation och intelligenta hus, solceller.

ENTREPRENAD

Allt från belysning och kraftuttag till avancerade styr- och fastighets- automationer.

Läs mer

INDUSTRI

Hanterar allt inom styr, plc, automation och kraft. Vi arbetar dessutom med skift, jour och service.

Läs mer

SERVICE

En bred serviceorganisation som arbetar för industrier, fastigheter, kommuner och privatpersoner.

Läs mer

SVAGSTRÖM

Allt från nätverk till intregrerade säkerhets-system inom Larm, Passage, CCTV och Brandlarm.

Läs mer

SOLCELLER

Vi erbjuder även solceller genom vårt nya varumärke elsol.

Läs mer

Partners