background image

Nyheter & pågående projekt

Nybyggnation

  • Trygghetens hus, brandstation, Trelleborg
  • Fanuc, robotanläggning, Malmö
  • Kv. Sjöporten, lägenheter, Malmö
  • Kv. Tröskverket, förskola, Malmö
  • Bilia, bilhall, Lund
  • Skegrie skola i Trelleborg


Renovering och tillbyggnad

  • Kraftringen, kontor, Lund
  • MKB Net, medianät lägenheter, Malmö
  • MKB Nyborg, renovering lägenheter, Malmö
  • MKB Seved, renovering lägenheter, Malmö
  • Stena Fastigheter, renovering lägenheter, Malmö
  • MVB kontor, ombyggnad, Malmö


Ramavtal

  • MKB Fastigheter, Malmö
  • MKB Net, Malmö
  • Newsec Fastigheter, Malmö
  • Metso Industrier, Trelleborg
  • Skandia Fastigheter, Trelleborg
  • Stena Fastigheter, Malmö
  • EON Värmekraft, Malmö


Övrigt

  • Service, skift och jour på: Flintgroup, Trelleborg Metso Industrier, Trelleborg Finax, Trelleborg Trelleborgs Industri
  • Bostad- och privatpersonservice i Trelleborg/Malmö med omnejd
  • El i styr 
  • Skåpkonstruktion