background image

Mer om industri

Vi sköter allt det elektriska åt dig. Ävenjourverksamhet så du kan känna dig trygg
med att din produktion inte står still på grund av elavbrott eller liknande.

När dina anställda går hem tar vi över och sköter anläggningen.
Vi är din "elverkstad". Vi installerar och sköter även dina styr- och reglertekniska funktioner, passageanläggning, larm med mera.

Idag är vi samarbetspartner åt ett flertal av sydsveriges största industriföretag.