background image

Mer om svagström

Vår svagströmsavdelning har mycket hög kompetens inom svagströmsområdet.

Vi projekterar, installerar och driftsätter alla typer av larm, datanät, passagesystem,
kameraövervakning med mera. Våra projektledare har specialkompetens inom
området. Vi arbetar med öppna produkter så du får den lösning du själv vill ha.

Idag har vi installerat svagströmsanläggningar i skolor, rådhus, köpcentra, offentliga
förvaltningar med mera.